Proses Penyelidikan dan Kewangan

 

BIL PROSES

BORANG

RUJUKAN

1 Tuntutan Tuntutan Pelbagai 

 

i. Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2017
ii. Tatacara Tuntutan Perbelanjaan Pelbagai Yang Telah Didahulukan Bagi Aktiviti Penyelidikan
Honororium   
2 Pendahuluan/Pelarasan Pelbagai Pendahuluan Pelbagai  Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2017

Pelarasan Pelbagai

 

3 Perjalanan Dalam Negeri Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri   

Tuntutan/Pelarasan Perjalanan Dalam Negeri 

Tuntutan Perjalanan 

- Justifikasi Kelewatan Perjalanan

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP1.8 (Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran) 

Tuntutan Bayaran Balik Tambang Kapal Terbang Universiti Teknologi MARA

 

 Pekeliling Naib Canselor Bil. 4 Tahun 2019
4 Perjalanan Luar Negara Pendahuluan Perjalanan Luar Negara 

i. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP1.8 (Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran) 

ii .Pekeliling Naib Canselor Bilangan 04 Tahun 2024  - Garis Panduan Permohonan Kelulusan Perjalanan ke Luar Negara Atas Tugas Rasmi Bagi Kakitangan Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Tuntutan/Pelarasan Perjalanan Luar Negara

- Tuntutan Perjalanan 

Justifikasi Kelewatan Kemukakan Tuntutan Perjalanan

5 Perolehan Pesanan Tempatan (LO) Bekalan / Perkhidmatan (Pembelian Terus Sehingga RM50K)

 

1) - Pesanan Tempatan Melalui Sistem FinEProcurementPlus 

- Senarai Semak Permohonan Perolehan Bekalan Pesanan Tempatan (RD) Pembelian Terus Melalui Sistem eP

 

i. Carta Alir Tatacara Permohonan Perolehan Bekalan Perkhidmatan Pembelian Terus

ii. Surat Pekeliling Bendahari Bilangan 1 Tahun 2024 - Pelaksanaan Sistem Fineprocurementplus Bagi Perolehan Kumpulan Wang Penyelidikan UiTM

iii. Pekeliling Bendahari Bilangan 5 Tahun 2024 - Garis Panduan Berkenaan Pembelian Terus Bekalan / Perkhidmatan / Lantikan Terus dan Kerja-kerja Requisition Perolehan UiTM

iv. Pengecualian Penggunaan Sistem EP

 

 

2) - Pesanan Tempatan (Bekalan M)

Lampiran A1 : Pengesahan Kemunasabahan Harga dan Kelulusan Pembelian Terus

Lampiran 3 : Jadual Analisa Penilaian Bersama Pembelian Terus

- Lampiran B1 : Senarai semak pembelian terus

- Justifikasi pembelian komputer riba / kamera atau aset melebihi RM3000 keatas 

3) - Pesanan Tempatan (Perkhidmatan M)

 - Lampiran A1 : Pengesahan Kemunasabahan Harga dan Kelulusan Pembelian Terus

- Lampiran 3 : Jadual Analisa Penilaian Bersama Pembelian Terus

- Lampiran B1 : Senarai semak pembelian terus

6 Bayaran Pesanan Tempatan (LO) Bekalan / Perkhidmatan

1)  Borang Bayaran LO Bekalan 

Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

Penilaian Prestasi Syarikat

Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 

2) Borang Bayaran LO Perkhidmatan

- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

- Penilaian Prestasi Syarikat

- Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 

3) Borang Bayaran Inbois Dalaman 

- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

- Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 

4) Borang Bayaran Terus Syarikat 

Lampiran A1 : Pengesahan Kemunasabahan Harga dan Kelulusan Pembelian Terus

- Lampiran 3 : Jadual Analisa Penilaian Bersama Pembelian Terus

- Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

- Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 
7 Perolehan Pesanan Tempatan (LO) Bekalan / Perkhidmatan (Sebut Harga Rasmi / Tender melebihi RM50K)

1) Pesanan Tempatan Melalui Sistem FinEProcurementPlus 

 - Senarai Semak Permohonan Perolehan Bekalan Pesanan Tempatan (RD) SHR_Tender Melalui Sistem eP 

i. Pekeliling Bendahari Bil 8/2009
8 Konferensi Permohonan Konferensi Luar Negara (e-international)-link i. Permohonan Keluar Negara Rasmi

https://vco.uitm.edu.my

ii. Garis Panduan Umum Permohonan ke Luar Negara Menggunakan Peruntukan Geran Penyelidikan 

   
Pembayaran Pendahuluan Konferensi/Jurnal 
Tuntutan Konferensi/Jurnal 
Borang Senarai Semak Kriteria Kelayakan Menghadiri Persidangan Luar Negara (Dana KPM Sahaja)
9 Pindah Vot Pemindahan Vot  
10 Permohonan Inbois Borang Permohonan Inbois Geran Penyelidikan   
Borang Permohonan Pembatalan Inbois  
11 Permohonan Pemindahan Peruntukan Geran Borang Permohonan Pemindahan Peruntukan Geran  

 

Contact Us

Research Management Centre (RMC)
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Email : rmcuitm@uitm.edu.my
Tel: +603-5543 7875  / 7877 / +603-5544 8255
Fax: +603-5544 2702

         

WEBSITE STATISTICS

Today
This Week
This Month
All days
175
1426
16065
810794

18-06-2024

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020

Disclaimer & Copyright | Privacy Statement | Dasar Keselamatan ICT