Bil Proses Borang
1 Tuntutan Pelbagai
Pelbagai ICT
Honororium
2 Pendahuluan/Pelarasan Pelbagai Pendahuluan Pelbagai 

Pelarasan Pelbagai

**Garis Panduan Pendahuluan

3 Perjalanan Dalam Negeri Pendahuluan 
Tuntutan/Pelarasan
4 Perjalanan Luar Negara Pendahuluan
Tuntutan/Pelarasan
5 Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

Tuntutan Perjalanan 

- Borang perakuan Kelayakan Kelas Hitungan Batu

- Justifikasi Kelewatan Perjalanan

Tuntutan Bayaran Balik Tambang Kapal Terbang Universiti Teknologi MARA

6 Tuntutan Perjalanan Luar Negara Tuntutan Perjalanan Luar Negara 

- Tuntutan Perjalanan 

- Justifikasi Kelewatan Perjalanan

7 Permohonan LO

Pesanan Tempatan (Bekalan) 

- Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian Sehingga RM10,000.00 = 1 Sebut Harga

** Ruangan "DILULUSKAN / DISAHKAN OLEH (KETUA PTJ)" di Lampiran A dan Lampiran 2 untuk diisi oleh pihak RMC sahaja

- Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus) Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga

- Justifikasi Pembelian Laptop (jika berkaitan)

- Justifikasi Pembelian RM3000 ke atas (jika berkaitan)

** Sebut harga syarikat

** Sijil SSM dan MOF

** Penyata bank (pertama kali)

Pesanan Tempatan (Perkhidmatan) 

- Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian Sehingga RM20,000.00 = 1 Sebut Harga

- Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus) Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga

** Sebut harga syarikat

** Sijil SSM dan MOF

** Penyata bank (pertama kali)

8 Bayaran

Bayaran LO Bekalan 

Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

Penilaian Prestasi Syarikat

Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

Bayaran LO Perkhidmatan

- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

- Penilaian Prestasi Syarikat

- Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

Bayaran Inbois Dalaman 

- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

- Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

Bayaran Terus Syarikat 

- Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian Sehingga RM20,000.00 = 1 Sebut Harga

- Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus) Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga

- Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

- Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

9 Konferensi Permohonan Konferensi Luar Negara (e-international)-link
Pembayaran Pendahuluan Konferensi/Jurnal 
Tuntutan Konferensi/Jurnal 
Borang Senarai Semak Kriteria Kelayakan Menghadiri Persidangan Luar Negara (Dana KPM Sahaja)
10 Pindah Vot Pemindahan Vot (KPT) 
Pemindahan V-Series (MOSTI)