Bil Proses/Aktiviti Geran Borang - Borang
1 Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan Semua Geran Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan
2 Panduan Laporan Akhir  Projek Semua Geran Panduan Laporan Akhir  Projek
3 Templat Laporan Akhir Projek Semua Geran Templat Laporan Akhir Projek
4 Hantar Borang Tamat Projek LRGS, TRGS, PRGS, ERGS, FRGS, RAGS, RACE
Pautan ke iRMIs / MyGRANTS
LESTARI, BESTARI, MITRA, CIFI, PSI, REI, Sinergy  Pautan ke iRMIs
MOA Pautan ke iRMIs
eScienceFund Pautan ke iRMIs / Pautan ke SF
Gov/Private/International Grant
Pautan ke iRMIs
5 Hantar Borang Kemajuan Projek LRGS, TRGS, PRGS, ERGS, FRGS, RAGS, RACE Pautan ke iRMIs / MyGRANTS
LESTARI, BESTARI, MITRA, CIFI, PSI, REI, Sinergy Pautan ke iRMIs 
MOA Pautan ke iRMIs
eScienceFund Pautan ke iRMIsPautan ke SF
Gov/Private/International Grant Pautan ke iRMIs
6 Pertukaran ahli/ketua projek  

i) Borang pertukaran ahli/ketua projek

ii) MyRA Impact  Activities

Pautan ke iRMIs

7 Pengesahan Harta Tetap & Inventori   Borang
8 Pelanjutan Tempoh Projek Semua Geran

i) Dokumen Permohonan Lanjut Tempoh Projek Melebihi Masa
ii) Borang Pelanjutan Tempoh Projek Penyelidikan
iii) Perakuan Pelanjutan Tempoh Geran Penyelidikan Selepas Geran Tamat

Pautan ke iRMIs

9 MyGrants Monitoring User Manual (Researcher) Geran KPM Muat Turun