Bil Proses/Aktiviti Geran Borang - Borang
1 Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan Semua Geran Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan
2 Panduan Laporan Akhir  Projek Semua Geran Panduan Laporan Akhir  Projek
3 Templat Laporan Akhir Projek Semua Geran Templat Laporan Akhir Projek
4 Hantar Borang Tamat Projek LRGS, TRGS, PRGS, ERGS, FRGS, RAGS, RACE
Pautan ke iRMIs / MyGRANTS
LESTARI, BESTARI, MITRA, CIFI, PSI, REI, Sinergy  Pautan ke iRMIs
MOA Pautan ke iRMIs
eScienceFund Pautan ke iRMIs / Pautan ke SF
Gov/Private/International Grant
Pautan ke iRMIs
5 Hantar Borang Kemajuan Projek LRGS, TRGS, PRGS, ERGS, FRGS, RAGS, RACE Pautan ke iRMIs / MyGRANTS
LESTARI, BESTARI, MITRA, CIFI, PSI, REI, Sinergy Pautan ke iRMIs 
MOA Pautan ke iRMIs
eScienceFund Pautan ke iRMIsPautan ke SF
Gov/Private/International Grant Pautan ke iRMIs
6 Perubahan Keahlian Projek   Pautan ke iRMIs / Borang
7 Pengesahan Harta Tetap & Inventori   Borang
8 Pelanjutan Tempoh Projek Semua Geran Pautan ke iRMIs / Borang
9 MyGrants Monitoring User Manual (Researcher) Geran KPM Muat Turun