Bil Proses/Aktiviti Geran Borang - Borang
1 Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan Semua Geran Garis Panduan Pemantauan Penyelidikan
2 Panduan Laporan Akhir  Projek Semua Geran Panduan Laporan Akhir  Projek
3 Templat Laporan Akhir Projek Semua Geran Templat Laporan Akhir Projek
4 Hantar Borang Tamat Projek FRGS
Pautan ke iRMIs /  Borang (P3 (R))
ERGS Pautan ke iRMIs /  Borang (P3 (R))
PRGS Pautan ke iRMIs /  Borang (P3 (R))
TRGS Pautan ke iRMIs /  Borang (P3 (R))
RAGS Pautan ke iRMIs /  Borang (P3 (R))
DKCM-RIF Pautan ke iRMIs /  Borang
DKCM-SG Pautan ke iRMIs /  Borang
DKCM-VCSP Pautan ke iRMIs /  Borang
CIFI Pautan ke iRMIs /  Borang
PSI Pautan ke iRMIs /  Borang
REI Pautan ke iRMIs /  Borang
Sinergi Pautan ke iRMIs /  Borang
Zamalah Pautan ke iRMIs /  Borang
MOA Pautan ke iRMIs /  Borang
ARI Pautan ke iRMIs /  Borang
eScienceFund Pautan ke iRMIs / Pautan ke SF / Borang
RACE Pautan ke iRMIs /  Borang
Gov/Private/International Grant
Pautan ke iRMIs /  Borang (P3 (R))
5 Hantar Borang Kemajuan Projek FRGS Pautan ke iRMIsBorang (P1 (R))
ERGS Pautan ke iRMIsBorang (P1 (R))
PRGS Pautan ke iRMIsBorang (P1 (R))
TRGS Pautan ke iRMIsBorang (P1 (R))
RAGS Pautan ke iRMIsBorang (P1 (R))
DKCM-RIF Pautan ke iRMIs /  Borang
DKCM-SG Pautan ke iRMIs /  Borang
DKCM-VCSP Pautan ke iRMIs /  Borang
CIFI Pautan ke iRMIs /  Borang
PSI Pautan ke iRMIs /  Borang
REI Pautan ke iRMIs /  Borang
Sinergi Pautan ke iRMIs /  Borang
Zamalah Pautan ke iRMIs /  Borang
MOA Pautan ke iRMIs /  Borang
ARI Pautan ke iRMIs /  Borang
eScienceFund Pautan ke iRMIs /Pautan ke SF /  Borang
RACE Pautan ke iRMIs /  Borang
Gov/Private/International Grant Pautan ke iRMIs /  Borang (P1 (R))
6 Perubahan Keahlian Projek   Borang
7 Pendaftaran Harta Tetap & Inventori   Borang
8 Pemindahan V-Series Escience Borang
9 Pelanjutan Tempoh Projek Semua Geran Pautan ke iRMIs /  Borang
10 MyGrants Monitoring User Manual (Researcher) Geran KPT Muat Turun