No Form Format
Lampiran A   Borang Permohonan Penubuhan Jurnal UiTM  DOC
Lampiran B  Templat Pembentangan Penubuhan Jurnal UiTM  PPT
Lampiran C  Templat CV  DOC
Lampiran G  Borang Pengakuan Penyerahan Hak Cipta UiTM  DOC
Lampiran H  Borang Perwasitan Makalah Jurnal UiTM  DOC