Bil Proses/Aktiviti Borang - Borang
1 Guide to Beginners
i. Glosari MyRA I (Pindaan 2018)
ii. Senarai Induk MyRA I (Pindaan 2018)-Fakulti
iii. Dokumen Bukti yang Diperlukan
iv. Penerangan Kalkulator MyRA
v. Pengenalan MyRA
vi. Carta Alir Pengurusan Data MyRA Fakulti/Pusat UiTM
2 Templat/Borang Pelaporan Sebagai Bahan Bukti MyRA i. Borang Pendapatan Makmal
ii. Borang Hadiah/Sumbangan Derma/Tajaan Bersama
iii. Borang Penyelidikan Perjanjian
iv. Borang Projek Penyelidikan Komuniti
v. UiTM CE Impact Form
3 Rujukan

i. Senarai Journal Citation Report

Sila login dahulu kemudian klik di sini

ii. How to find Journal Ranking in Scopus and WoS
iii. Senarai penerbit yang berdaftar dengan MAPIM
4 Slide Presentation

Laporan Pencapaian MyRA UiTM 2018

Sila login dahulu kemudian klik di sini