Bil Kumpulan Geran / Jenis Garis Panduan Garis Panduan/Pekeliling/Dasar Dokumen Sokongan
 1

 

 

 KPM /KPT

 

 

Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Edisi Kedua 2020
Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 2019
FRGS-RACER Garis Panduan 2019 
FRGS Garis Panduan 2020
Garis Panduan 2019 
Garis Panduan 2018
Garis panduan FRGS-MRSA Pindaan tahun 2017
Garis Panduan 2017
Garis Panduan 1/2016
Garis Panduan 2015
Garis Panduan Disaster Grant 2015
Garis Panduan 2/2014
Garis Panduan 1/2014
Garis Panduan 2/2013
Garis Panduan 1/2013
Garis Panduan 1/2012
RAGS Garis Panduan RAGS 2012
Garis Panduan RAGS 2013
Garis Panduan RAGS (Pindaan Tahun 2014)
Garis Panduan RAGS (Pindaan 2015)
PRGS Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2012)
Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2013)
Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2014)
Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2015)
Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2017)
Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2018)
Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2019)
Garis Panduan PRGS (Pindaan Tahun 2020)
Garis Panduan PRGS 2.0 (Tahun 2020)
TRGS Guideline TRGS
Garis Panduan TRGS (Pindaan Tahun 2018)
Garis Panduan TRGS (Pindaan Tahun 2020)
LRGS Guideline LRGS 2014
Garis Panduan LRGS (Pindaan Tahun 2018)
Garis Panduan LRGS (Pindaan Tahun 2020)
RACE Guideline RACE 2012
Guideline RACE 2013
Guideline RACE 2014
MyLab Guideline MyLab 2020
Guideline MyLab
Geran Peyelidikan Sukan Garis Panduan Geran Penyelidikan Sukan KPT
NRGS Guideline NRGS 2014
Guideline NRGS 2013

ERGS

Guideline ERGS
MITRANS  
ARI  
GSP Guideline GSP
Program CLMV  
Geran KPM HEPS-Top Down Garis Panduan Pengurusan Dana Penyelidikan HEPS
Geran Penyelidikan Sukan KPT
Garis Panduan Geran Sukan KPT
Public-Private Research Network (PPRN), KPM Guideline PPRN
2 Geran Dalaman Lestari Covid-19 Garis Panduan Lestari Covid-19 
Zamalah Garis Panduan Zamalah
SInERGI Garis Panduan SInERGI
REI Garis Panduan REI
LESTARI Garis Panduan LESTARI
Garis Panduan LESTARI (Pindaan 2020)
ARAS Garis Panduan ARAS
iRAGS Garis Panduan iRAGS
GERAN INISIATIF PENYELIAAN (GIP) Geran Inisiatif Penyeliaan (GIP)
Penyelidikan Biaya Terus (PBT) Garis Panduan Penyelidikan Biaya Terus (PBT)
Geran Bestari Garis Panduan Bestari
Geran MITRA Garis Panduan MITRA
Geran Bestari Perdana Garis Panduan Bestari Perdana
Geran MITRA Perdana Garis Panduan MITRA Perdana
Geran Penyelidikan Dinamik Garis Panduan Geran Penyelidikan Dinamik 
Global Research Reputation (GRR) Garis Panduan GRR 2020 
Strategic Research Partnership (SRP) Garis Panduan SRP 2020
3 MOSTI ScienceFund Garis Panduan ScienceFund
TechnoFund  
InnoFund  
Flagship & lain-lain  
4 MOA Grant SKIM GERAN PENYELIDIKAN HERBA EPP#1 (NRGS) BAGI KLASTER PENEMUAN (DISCOVERY CLUSTER) 2014
Guideline NRGS (DISCOVERY CLUSTER)
5 Goverment Grant Geran Penyelidikan Jawatankuasa Pembaharuan Undang-undang Malaysia (JPUUM) Garis panduan JPUUM
NAPREC Research Grant Guideline NAPREC Research Grant
6 External Grant (International & Private)    
UiTM-BPMP 2020  
NCTF  
OPCW Grant Garis panduan OPCW
MTSF Research Grant Guideline MTSF Research Grant
MAKNA Research Grant Guideline MAKNA Research Grant
YPASM Research Grant Guideline YPASM Research Grant
CREST Research Grant Guideline CREST Research Grant
7  GRA / RA / STKP Garis Panduan GRA / RA / STKP Garis Panduan GRA / RA / STKP