# Name Branch/Faculty Telephone
1 Dr. Sharifah Nurafizah Syed Annuar Sabah  
2 Dr. Syerina Azlin Md Nasir Kelantan 09-976 2221
3 Dr. Rosman Mahmood Terengganu 09-840 0280
4 Profesor Dr. Rugayah Hashim Selangor  03-3258 4333
5 Profesor Madya Dr. Nor Aziyah Bakhari Pulau Pinang 04-3822840 / 04-3823381
6 Profesor Ts Dr. Mohd Azlan Mohd Ishak Perlis 04-988 2029
7 Profesor Madya Dr.  Roshima Hj. Said Kedah 04-456 2560
8 Dr. Nur Hisham Ibrahim Perak 05-374 2200
9 Profesor Madya Dr. Saunah Zainun Johor 07-935 2454
10 Profesor Madya Dr. Shafinar Ismail Melaka 06-558 2113
11 Dr. Badli Esham Ahmad Pahang 09-460 2389
12 Dr. Nur Jannah Azman Negeri Sembilan 06-483 2299
13 Profesor Madya Dr. Abang Zainoren Abang Abdurahman Sarawak 082-677470